STARTOVNÍ LISTINY

10.05.2024

Je tady první výkop startovních listin. K 19. květnu je plně přihlášených 63 účastníků na trasu MTB 195 km a 14 účastníků na PĚŠÍ 80 km. Přihlašovat je stále možné do naplnění kvóty 100 účastníků dohromady. Posledním možným dnem, pokud nebude naplněná kvóta, přihlášení a zaplacení startovného je čtvrtek 30. května.