Trasa finalizována

10.05.2023

Květnové sváteční dny jsem využil k projetí celé trasy závodu. Smyslem bylo zjistit aktuální stav terénu, znovu posoudit obtížnost vybraných pasáží a prozkoumat případné alternativy vynucených změn například v důsledku těžby dřeva. Nikam jsem se nehnal a jel jsem pouze za světla. Napoprvé jsem projel první a poslední čtvrtinu trasy, napodruhé zbylou prostřední část.

Na začátku května to bylo místy opravdu hodně mokré a blátivé. Vydatné jarní srážky udělaly své. Projet se bahnitými úseky dalo, ale pohyb byl značně zpomalen. Občas to bylo takříkajíc nahraně, na druhou stranu jsem to s jistou dávkou opatrnosti zvládl prakticky suchou nohou. Dva krátké úseky sjezdů jsem raději sešel po svých.

O týden později to bylo o 100 % lepší. Několik slunečných dní bez deště udělalo své. Bláta minimum, prakticky všechna podmáčená místa průjezdná, nic zas tak strašného nečekalo ani v úsecích rozjezděných harvestory. Celkově má střední pasáž závodu krásný flow. Náročná stoupání jsou vykompenzována příjemnými dlouhými sjezdy. Singletracky v terénu střídají široké zpevněné cesty.

Na co můžete opravdu těšit, je příroda. Letos neuvěřitelně bujná, zelená a rozkvetlá. Za ty dva dny jsem potkal rovněž spousty lesní zvěře - zajíce, bažanty, srnčí. Vrcholem bylo stádo nejméně padesáti kusu jelení zvěře probíhající min přes cestu pod vrcholem Ťoku.

Vice v přiložené fotogalerii...